Zoeken afsluiten
Junitas

Onze werking

De Passer is een dagcentrum voor kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar.

We begeleiden jou en jouw gezin door ondersteuning te bieden rond je opvoeding en/of je ontwikkeling. Soms vraag je zelf of vragen je ouders om die hulp, maar meestal zijn het anderen (je school, je huisarts, je consulent,…) die jou verwijzen naar ons. Je kan bellen of mailen met de contactpersoon aanmeldingen. Zij overloopt met jou de verdere aanmeldingsprocedure.

Dagbegeleiding in groep

Na school kom je naar het dagcentrum. We zijn hier met twee groepen van zes kinderen (deze zijn ingedeeld per leeftijd). Samen met jouw groep (en met ondersteuning van de begeleiders) doe je mee aan het vieruurtje, de studie, vrijetijdsmomenten, eten, taken.  Rond 18u45 ga je terug naar huis. Je blijft dus niet slapen in De Passer. Op woensdagnamiddag hebben we meer tijd samen en worden er grotere activiteiten gedaan (vb. zwemmen, sociale vaardigheidstraining, een ouderactiviteit waar je gezin ook uitgenodigd wordt om aan deel te nemen, voetballen tegen andere groepen,…).

In de vakanties kom je op weekdagen naar De Passer van 10u00 tot 17u00. De dagstructuur ziet er dan wat anders uit. Er zijn meer vrije tijdsmomenten en er worden ook groepsactiviteiten gedaan, hierin kan iedere jongere ook mee zijn mening zeggen. In het weekend en op feestdagen kom je niet naar De Passer.

Individuele begeleiding

Naast de begeleiding in groep krijg je ook individuele begeleiding. De begeleider die gesprekken heeft bij je thuis is ook jouw ‘IB’ of Individuele Begeleider. De IB volgt jou extra op en zal ook iedere week met jou apart een moment hebben om dingen aan te leren, om over iets te spreken, om je te helpen te werken aan jouw doelen,… Samen met jou gaat je IB doelstellingen opstellen. Dat zijn de dingen waarrond er gewerkt moet worden tijdens de Passerbegeleiding.

Contextbegeleiding

Als jij naar het dagcentrum komt dan wordt er ook altijd gewerkt met jouw gezin. Er worden iedere week gesprekken gedaan met je ouders, soms ook met je broer/zus of andere mensen die voor jou belangrijk zijn. Ook wordt er samengewerkt met je school, je huisarts,… Er is een vaste begeleider (en een tweede begeleider in de beginperiode) die met jou en met je ouders gesprekken heeft. Die gaat samen met jullie een plan opmaken waarin staat rond welke doelen er gewerkt zal worden. Dat plan vormt dan de basis waarrond gewerkt wordt en zal na 6 maanden telkens geëvalueerd en aangepast worden.

Oog voor zorgen en krachten

Je wordt begeleid door De Passer omdat iemand zich zorgen maakt over jou en/of jouw gezin. Soms gaat het erover dat je je niet goed voelt of dat je storend gedrag vertoont. Soms gaat het met mama of papa niet zo goed en vragen zij iemand die hen een tijd kan ondersteunen. Je komt naar het dagcentrum omdat er ook nog heel wat dingen zijn die goed gaan. Dat noemen we jouw krachten en deze gaan we gebruiken en proberen nog groter te maken.

Je begeleiding start altijd met een periode van 1,5 maand, deze periode dient ervoor om mekaar goed te leren kennen en om te bekijken of de hulp past bij de vraag die er gesteld werd. Als we verder werken na 1,5 maand dan is er ieder half jaar een grote bespreking om te bekijken wat er al bereikt is en aan wat er nog gewerkt moet worden. Je begeleiding duurt nooit langer dan 2 jaar.

Vorige slide
Het huis van “De Passer”.
Leefruimte waar we samen eten en leuke activiteiten doen.
Onze gezellige zetels.
Grotere ruimte waar we spelen, knutselen en sessies sociale vaardigheden doen.
In deze polyvalente ruimte staan ook een leuke pingpongtafel en pooltafel.
Studielokaal waar huiswerk gemaakt kan worden.
Gesprekslokaal voor de gesprekken met de jongeren of de ouders.
Ons fijne terras aan de tuin.
Volgende slide
Junitas Don Bosco Vlaanderen

© Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen Junitas  – Sint-Martensbergstraat 36, 3600 Genk – BE0408.666.344 – Privacybeleid