Zoeken afsluiten
Junitas

Onze werking

De Weijers is een leefgroep voor kinderen en jongeren tussen 0 en 20 jaar.

We ondersteunen zowel jou als je netwerk wanneer je thuissituatie moeilijk loopt. Hierbij zetten wij in op jouw opvoeding en andere persoonlijke aspecten en ontwikkelingen. Soms heb je zelf het gevoel dat je hulp nodig hebt, maar ook je ouders, familie of anderen (zoals je school, je dokter,…) kunnen het gevoel hebben dat er hulp voor je nodig is. Je komt dan bij ons terecht via een doorverwijzer (Jeugdrechtbank, Ondersteuningscentrum Jongerenwelzijn, Vertrouwenscentrum Kindermishandeling, …).

Begeleiding in groep

De leefgroep waarin je terecht komt bestaat uit 10 jongens en meisjes. Wij bieden jou de mogelijkheid om zowel aan individuele- als groepsgebonden activiteiten deel te nemen. We proberen voor jou een huiselijke dagdagelijkse structuur te creëren: je staat ’s morgens op, je gaat naar school, je komt terug van school, je eet samen, je maakt je huiswerk, je hebt tijd om je te ontspannen of doet je favoriete sport/hobby.

Daarnaast zijn er ook genoeg vrije momenten die je zelf kan invullen. Tijdens de weekends en vakanties kan het zijn dat je naar je ouders, tante, nonkel, grootouders, pleegouders, … mag gaan. Hierbij wordt er samen met jou bekeken wat de mogelijkheden zijn. Verder doen we ook regelmatig activiteiten met de groep zoals de jaarlijkse vakantie, een dagje naar een pretpark, gaan shoppen, naar de cinema, …

Individuele begeleiding

Naast de dagdagelijkse begeleiding is er ook individuele begeleiding (IB) in de groep waar je terecht komt. Hiervoor wordt iemand van de dagelijkse begeleiding gekozen, die jou vanaf dan ook individueel zal begeleiden. Het is jouw vertrouwenspersoon waarbij je steeds terecht kan als je vragen of problemen hebt of gewoon eens nood hebt aan een babbel. Samen met jou stelt je individuele begeleider doelstellingen op waarmee jullie samen aan de slag gaan. Die doelstellingen zijn groeipunten die persoonlijk bij je passen. Om de 6 maanden bekijken jullie samen je evolutie in die groeipunten en worden deze eventueel aangepast.

We kunnen je ook voorbereiden op het alleen wonen; we noemen dat kamertraining. Hierbij begeleidt de vaste begeleiding en vooral je individuele begeleider je aan de hand van verscheidene doelstellingen en vaardigheden (financieel, emotioneel, maatschappelijk, huishoudelijk). Zo kan je later makkelijk de stap zetten naar zelfstandig wonen.

Contextbegeleiding

Naast begeleiding voor jezelf, wordt er ook aan de slag gegaan met je netwerk/context. Dat kan zowel met je ouder(s), een tante of nonkel, grootouders, pleegouders, … Die begeleiding gebeurt in de vorm van maandelijkse gesprekken. Daarnaast werken we ook samen met je school, dokter, … We bieden die contextbegeleiding aan vanuit het geloof in de onverbrekelijke band tussen jou en je netwerk. Als ouder kan je ook altijd terecht bij de contextbegeleider van onze leefgroep.

Talenten en krachten

Je komt bij ons terecht omdat jouw thuissituatie tijdelijk ontspoord is of dreigt te ontsporen. Wanneer iemand zijn zorgen uit over jou of je netwerk, zal men hulp inroepen om je weer op weg te helpen. Hiervoor wordt jouw situatie zo goed mogelijk geanalyseerd, waarna de Jeugdrechtbank of het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg de beslissing neemt om tijdelijk naar leefgroep De Weijers te komen.

Wij gaan ervan uit dat iedereen het recht heeft om zichzelf te ontplooien in een veilige omgeving, waarbij we uitgaan van ieders talenten en krachten. Daarom kan je bij ons terecht.

Vorige slide
Onze leefgroep De Weijers.
Hier genieten we samen van het lekkere eten.
Hier kijken we gezellig samen TV.
Een plek om heerlijk te sjotten en ravotten.
In de keuken wordt al dat lekker eten bereid.
Hier maken jongeren hun huiswerk en kan je bezoek ontvangen.
Volgende slide
Junitas Don Bosco Vlaanderen

© Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen Junitas  – Sint-Martensbergstraat 36, 3600 Genk – BE0408.666.344 – Privacybeleid