Zoeken afsluiten
Junitas

Vijf unieke deelwerkingen

Jeugdhulp Don Bosco Junitas is een organisatie erkend door de Vlaamse Overheid – Agentschap Opgroeien.

Opgroeien gaat niet altijd vanzelf. Soms wordt de leefsituatie en het opvoedingsklimaat in gezinnen erg moeilijk en heeft het gezin (tijdelijk) nood aan extra ondersteuning. Junitas begeleidt 35 kinderen, jongeren, hun gezinnen en hun netwerk. Wij zijn een organisatie waar de jongere centraal staat, waar iedereen de ruimte krijgt om zichzelf te zijn. Het is een plek waar het draait om warmte en vertrouwen, geborgenheid en stabiliteit. De hulpverlening die we aanbieden duurt niet langer dan strikt noodzakelijk.

Onze organisatie bestaat uit vijf unieke deelwerkingen:
> Leefgroep De Weijers (Dilsen-Stokkem): voor 10 meisjes en jongens tussen 0 en 20 jaar.
> Dagcentrum De Passer (Genk): voor 12 meisjes en jongens tussen 6 en 18 jaar.
> Leefgroep Jongenstehuis (Genk): voor 13 jongens tussen 12 en 25 jaar.
> Kleinschalige Wooneenheid Verde (Hasselt): voor 4 niet-begeleide minderjarige jongens tussen 16 tot 18 jaar.
> Het LeOnhuis (Hasselt) hoort sinds kort ook bij ons: deze werking beoogt gelijke Leer- en Ontwikkelingskansen voor ieder kind!

Hoe kom je bij ons terecht?

Voor de module verblijf, die steeds gekoppeld is aan een module contextbegeleiding, heb je toelating nodig van de Integrale Toegangspoort Jeugdhulp. Voor meer informatie: www.jeugdhulp.be/mijn-jeugdhulp.

De module dagbegeleiding in groep valt onder Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp (RTJ). Je kan als ouder, jongere of hulpverlener rechtstreeks bij ons terecht.

Vanaf 1 januari 2017 is Junitas als organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg erkend voor 69 modules:

  • 34 modules contextbegeleiding waarvan
    > 29 modules laagintensieve contextbegeleiding
    > 5 modules breedsporige contextbegeleiding
  • 12 modules dagbegeleiding in groep
  • 22 modules verblijf
  • 1 module contextbegeleiding in functie van autonoom wonen
Vragen

Heb je vragen

Wij luisteren graag naar jou
Contacteer ons
Junitas Don Bosco Vlaanderen

© Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen Junitas  – Sint-Martensbergstraat 36, 3600 Genk – BE0408.666.344 – Privacybeleid